TERMOSTRANSFÉROVÁ TLAČ

(Thermal Tranfer Printing - TTR) je pravdepodobne najlepšia metóda pre vytvorenie vysoko kvalitného výtisku. Pre svoje prednosti - nízke nákupné a prevádzkové náklady, vysokú kvalitu tlače, tichý chod tlačiarne a jej malé rozmery - je táto technológia obzvlášť vhodná pre tlač čiarových kódov. Rozteč tlačových bodov v lineárnom poli je možné dodržať v tolerancii 0,00025 mm. Pri tlači čiarových kódov, kedy sú čiary rovnobežne so smerom pohybu média, sú tlačiarne TTR najpresnejším zariadením pre tlač čiarových kódov. Pri tomto spôsobe tlače sú hrany čiar ostré a vyhladené, lebo jednotlivé body sa môžu pri tlači čiastočne prekrývať. Pre správnu funkciu tlačiarne je dôležitý vzťah medzi tlačovou hlavou a podávacím valcom média, ktorý je pod tlačovou hlavou. Pri tlači mikroprocesor riadi ohrev jednotlivých odporových prvkov tlačovej hlavy v závislosti od pohybu pásky TTR a média cez tlačovú hlavu.

 

TTR PÁSKYtermotlač

Naša spoločnosť zastupuje pri predaji termotransférových pások na slovenskom trhu nemeckú firmu Leonhard KURZGmbH & CO.KG, ktorá patrí vo svojej kategórií ku svetovej špičke v oblasti termotranférovej tlače. Pásky dodávame v kvalite WAX, WAX-RESIN, RESIN v rôznych odtieňoch. Okrem čiernej je možné si vybrať z ponuky viac ako 39 farebných odtieňov vrátane zlatej a striebornej. TTR pásky je možné dodať v rôznych šírkach a návinoch podľa požiadaviek zákazníka.

TTR pásky, ražbové a coding fólie neobsahujú nebezpečné látky a ťažké kovy, preto ich nie je potrebné po použtí likvidovať ako "nebezpečný odpad". Môžu byť likvidované bežným spôsobom ako domáci odpad.

Naše ďalšie aktivity

Darčekový dom      
   Darčekové sklo

MP fashion

 

Kontakty

MONAPLUS spol. s r.o.,
Južná 426/25,
922 02 Krakovany
Prevádzka:
Štefánikova 61,
921 01 Piešťany
info@monaplus.sk

Konateľ, majiteľ
tonkovic@monaplus.sk

Grafik, vedúci výroby
agalbavy@monaplus.sk
+421 948 016 447
Fakturácia
hornakova@monaplus.sk
+421 903 966 544